Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Dom Kultury w Lubaniu Miejski Dom Kultury w Lubaniu

O instytucji

 

Podstawowym zadaniem Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, utrwalenie współtworzenia oraz upowszechniania jej wartości, a w szczególności prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury.

 

Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu należy:

- rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,

- przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

- kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- zaspokajanie lokalnych potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych

 

Dom Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić:

- spektakle, koncerty, wystawy, plenery, odczyty,

- różnorodne konkursy, w tym naukę języków obcych,

- impresariat artystyczny,

- imprezy artystyczne, rozrywkowe, rekreacyjne i turystyczne,

- sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

- usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne,

- działalność wydawniczą,

- ogniska artystyczne,

- usługi gastronomiczne i sprzedaż giełdową,

- imprezy zlecone

 

Kadra:

Bartosz Kuświk – dyrektor
Ewelina Karłowska - główna księgowa
Wiesław Ogrodnik - administracja
Krzysztof Przybyła - akustyk
Andrzej Siemierz - obsługa techniczna
Marek Witaszek - oświetlenie

 

Pytanie: Jak oceniasz funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu w 2017 roku?


bardzo dobrze ( 0% )
0%
dobrze ( 0% )
0%

Zegar

Imieniny